Kanał powiadomień o nieprawdiłowościach

Kanał informowania o nieprawidłowościach to usługa mająca na celu zmniejszenie ryzyka związanego z niewłaściwym postępowaniem.
Dostęp do kanału możliwy jest bezpośrednio i wygodnie ze strony internetowej ISKU dla Pracowników, Klientów ISKU i innych Interesariuszy.
Whistleblowing to narzędzie do zgłaszania poważnych podejrzeń o niewłaściwe postępowanie lub nielegalne działania. Każdy pracownik lub podmiot zewnętrzny może to zrobić w dobrej wierze, anonimowo, bez obawy o reperkusje. Jeśli widzisz coś, co warto nam zgłosić, powiedz nam o tym.

Możliwe jest dokonanie anonimowego zgłoszenia za pomocą Whistleblowing. Kanał jest administrowany przez WhistleB, bezstronnego usługodawcę, który zabezpiecza anonimowe przetwarzanie zgłoszeń. Ani ISKU, ani WhistleB nie mogą zidentyfikować czy śledzić źródła zgłoszenia, chyba że podasz swoje dane kontaktowe. WhistleB nie zapisuje metadanych związanych ze zgłoszeniem informatora i nie może śledzić adresu IP. Anonimowy informator otrzymuje identyfikator i hasło przed przesłaniem zgłoszenia.

Osoba zgłaszająca przypadki naruszenia może zalogować się, odczytać odpowiedzi zespołu zgłaszającego przypadki naruszenia i odesłać wiadomości.

Dziękujemy za pomoc ISKU w staniu się firmą promującą wysoką etykę biznesową.