Lider w fińskim know-how, jakości i innowacjach od 1928 roku. Misją Isku jest dostarczanie klientom wysokiej jakości wyposażenia wnętrz i mebli, zapewniając jednocześnie odpowiedzialną produkcję. Fabryka Isku w Lahti, w Finlandii, jest jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w europejskim przemyśle meblarskim.

Odpowiedzialne zarządzanie

W Isku, odpwiedzialne działanie jest częścią codziennej pracy managerów. Działania operacyjne opierają się na wartościach Grupy, jej misji, strategii i wprowadzonych zasadach zarządzania. Grupa Isku wdrożyła politykę zapewnienia jakości i ochrony środowiska zatwierdzoną przez Zarząd jak również Kodeks Postępowania wprowadzający zasady etyczne do działań operacyjnych firmy.

 

Wartości Isku

Obecnie stosowany system wartości Isku został zapisany w roku 2012. Wywodzi się z nazwy naszej firmy. Słowa w języku fińskim zaczynające się od liter I, S, K i U tworzą naszą listę wartości

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność oznacza działania. Odpowiedzialność jest widoczna w całym cyklu życia naszych produktów: w doborze materiałów, projektach, produkcji i w gotowym produkcie.

PEFC

Ponad 80% drewna posiada certyfikat PEFC™. Aby spełnić wymagania certyfikacji PEFC, zarządzanie zasobami leśnymi musi spełnić pewne standardy dotyczące bioróżnorodności, stanu zdrowotnego lasu i jego konserwacji jak również wykorzystania ternów leśnych do celów rekreacyjnych.

 

Certyfikowane systemy, które stosujemy

Isku stosuje ISO 9001-system zapewnienia jakości w produkcji i usługach wspierających w zakładzie w Lahti. System zarządzania środowiskiem Isku jest zgodny ze standardem ISO 14001 i certyfikowany. System zarządzania środowiskiem obejmuje produkcję i usługi wspierające w Lahti, oraz sprzedaż mebli do miejsc publicznych. W marcu, Isku Yhtymä Oy otrzymała certyfikat 2013 PEFC (Łańcuch dostaw). Certyfikowany system śledzenia pochodzenia drewna zapewnia stosowanie w firmie drewna wyłącznie z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonej gospodarki zasobami leśnymi.

Certificates: